Παρουσίαση των ενεργειακών κοινοτήτων στο φαρμακευτικό κλάδο