15η Διημερίδα Επιστημονικής Ενημέρωσης & Έκθεση – Διοργάνωση ΣΕΦΑΡ