Απόλλων (Δυτική Ελλάδα)

6 Ιανουαρίου, 2024

Project Εστία

Το project Εστία αφορά στο έργο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σε οικίες σε όλη την Ελλάδα.
26 Σεπτεμβρίου, 2022

Project Απόλλων

Το project Απόλλων αφορά στο έργο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και απευθύνεται σε φαρμακοποιούς και μη για τον ενεργειακό συμψηφισμό των επιχειρήσεων τους. Στα ιδρυτικά μέλη […]