Ηώς (Πελοπόννησος)

26 Σεπτεμβρίου, 2022

Project Ηώς

Το project Ηώς αφορά στο έργο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και απευθύνεται σε φαρμακοποιούς και συγγενείς αυτών πρώτου και δεύτερου βαθμού, φαρμακοϋπαλλήλους, φαρμακεία, συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες και […]