Αίτηση εγγραφής στην Ε.Κ. Απόλλων

  Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής σας στην ενεργειακή κοινότητα Απόλλων, ενημερωθείτε από το καταστατικό της για τους στόχους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.Δείτε εδώ το καταστατικό.

   

  Διεύθυνση κατοικίας


   

   

  Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας


   

   

  Ετήσια κατανάλωση σε KWh
  Συμπληρώστε την ετήσια σε Kwh για την κάθε προς εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό παροχή ρεύματος ξεχωριστά.


   

   

  Απαιτούμενα αρχεία


   


  Σαρωμένο αντίγραφο και των 2 πλευρών της


  Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδίδεται στο δημαρχείο, στα ΚΕΠ ή διαδικτυακά μέσα από το gov.gr ΕΔΩ

   


  Αντιγράψτε το παρακάτω κείμενο:
  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση του καταστατικού και το αποδέχομαι πλήρως και στο σύνολό του, πληρώ τα προσόντα των μελών και τους όρους ένταξης σύμφωνα με το καταστατικό, ενώ δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συμμετέχω σε άλλη ενεργειακή κοινότητα του νόμου 4513/2018 με την ίδια έδρα και τους ίδιους σκοπούς.


  Το ποσό των 200€ σε μία και μόνο κατάθεση (100€ κόστος εγγραφής & 100€ κόστος απόκτησης βασικής μερίδας σύμφωνα με το καταστατικό)
  Ε.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝ Τραπεζικός Λογαριασμός στην τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 6329164334558 και IBAN GR6501713290006329164334558.